Impresszum

ROTHENBERGER Szerszám és Gép Ker. Kft.
Gubacsi út 24.
1097 Budapest / Hungary

Telefon: +36 (1) 347 50 40
Fax: +36 (1) 347 50 59
Mail: info-hu(kukac)rothenberger.com

Ügyvezetők:

Horváth Gyula

Cégjegyzékszám: 01-09-073116
Adószám: 10460883-2-43
Közösségi adószám: HU 104 608 83

Szerkesztőség:

Rácz Zoltán (Értékesítési vezető)

Tervezés, kreatív munka és TYPO3-ban történő kivitelezés

YUM GmbH | Agentur für neue Medien [Új médiumok ügynöksége]
Stephanstraße 1
60313 Frankfurt am Main

E-mail: info(at)yum.de
Internet: www.yum.de

Használati feltételek

Köszönjük, hogy ellátogatott a ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH (ROTHENBERGER) honlapjára. Kérjük, gondosan olvassa el a használati feltételeket, mivel a jelen honlapra történő mindennemű belépés és annak felkeresése a következő feltételek és jogi tudnivalók elfogadásának minősül.

A ROTHENBERGER-csoport más weblapjai az itt közöltektől eltérő használati feltételeket tartalmazhatnak. Különösen érvényes ez a ROTHENBERGER-csoportnak a Németországi Szövetségi Köztársaságon kívüli honlapjaira.

A honlap célja és tartalma

A ROTHENBERGER ezt a honlapot a ROTHENBERGER-csoportot alkotó vállalatokról, valamint azok termékeiről szóló általános tájékoztatás céljából bocsátja rendelkezésre. Az ezen honlapon bemutatott termékek értékesítése nem a ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH-n keresztül történik.

A ROTHENBERGER fenntartja magának azt a jogot, hogy ezen honlap tartalmát előzetes értesítés és bárminemű indokolás nélkül bármikor módosítsa, kiegészítse vagy törölje. A ROTHENBERGER az ilyen korrekciók esetleges következményeiért nem vállal felelősséget.

Szerzői, jelölési és egyéb oltalmi jogok

Az ezen a honlapon szereplő információk, szövegek, képek, fotók, hangdokumentumok és videofilmek, formatervek, grafikonok, logók, szimbólumok, nevek, termék-, üzlet- és cégmegjelölések a szellemi tulajdon, mindenekelőtt a ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, leányvállalatai vagy harmadik felek szerzői, védjegy- és ipari mintaoltalmi jogainak védelmére hivatott törvények hatálya alá tartoznak. Ezek a jogok teljes körűen a mindenkori jogtulajdonosok számára vannak fenntartva.

A honlap látogatója a honlapot és az általa tartalmazott információkat és adatokat illetően semminemű jogot nem szerez A honlap egyes oldalait és / vagy annak kivonatait azzal a feltétellel töltheti le vagy nyomtathatja ki, hogy a szerzői, a védjegy- vagy egyéb tulajdonjogokra utaló jelzéseket nem távolíthatja el. A jelen honlap jogszerű használatával és működésével összefüggő információkat és adatokat kizárólag nem kereskedelmi, magán-vagy belső használatra illetve oktatási célra szabad felhasználni. Az ezen kívüli mindennemű felhasználáshoz a ROTHENBERGER határozott előzetes hozzájárulása szükséges.

Amennyiben másról nem esik említés, a jelen honlapon megjelenített védjegyek, logók és egyéb megjelölések (együttesen „védjegyek”) a ROTHENBERGER és / vagy leányvállalatai védjegy- és egyéb jogainak körébe tartoznak, és az említettek számára oltalom alatt állnak. A jelen honlapon szereplő információk semmiképpen nem értelmezhetők a jelen honlapon megjelenített védjegyek használatára vonatkozó bármilyen engedély vagy jog megadásaként. A jelen honlapon megjelenített védjegyekkel vagy az itt található egyéb tartalmi elemekkel való visszaélés ill. azoknak a jelen használati feltételekben kifejezetten megengedettektől eltérő felhasználása tilos.

A kérés nélkül megküldött kéziratokért, szövegekért, képekért, grafikonokért, videofilmekért, hangdokumentumokért és egyéb adalékokért nem vállalunk felelősséget. A megfelelő adalékok átadásával a ROTHENBERGER korlátlan jogot kap azok felhasználására. A ROTHENBERGER azonban semminemű kötelezettséget nem vállal azok közzétételére, és a későbbi felhasználás kapcsán mindennemű felelősséget kizár.

Harmadik felek honlapjára mutató linkek

Ez a honlap harmadik felekről szóló információkat és harmadik felek honlapjára mutató linkeket (összekapcsoló elemeket) tartalmazhat. A ROTHENBERGER ezekért a honlapokért és azok üzemeltetőiért, valamint az ilyen honlapokon kínált információkért és / vagy termékekért vagy szolgáltatásokért semminemű felelősséget nem vállal. A ROTHENBERGER ugyancsak nem vállal felelősséget az ilyen honlapok tartalmának pontosságáért vagy jogszerűségéért. A link segítségével elért honlapra való átlépés felelőssége kizárólag a honlap látogatóját terheli.

Harmadik felek honlapjai összekapcsolhatók a ROTHENBERGER honlapjával. A ROTHENBERGER nem ellenőrizte az összes olyan honlapot, amely linkkel kapcsolódik a ROTHENBERGER honlapjához, és nem felelős harmadik felek ilyen honlapjainak tartalmáért vagy helytállóságáért.

Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlaton belül személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) bevitelének lehetősége merül fel, az ilyen adatok kiszolgáltatása a felhasználó részéről kifejezetten önkéntesen történik. Adatok interneten keresztül – pl. e-mailben – történő továbbításában biztonsági hézagok lehetnek. Az ilyen biztonsági hézagok következtében keletkező károk miatti esetleges felelősség ki van zárva.

Az impresszum vagy hasonló forrás keretében közzétett kapcsolatfelvételi adatok – mint például postai címek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail címek – harmadik felek részéről kéretlen információk megküldésére történő felhasználása tilos. Határozottan fenntartjuk magunknak a jogi lépések megtételéhez való jogot az e tilalmat megszegő, úgynevezett spam-üzeneteket küldő feladókkal szemben.

Információk Facebook-os („Like” gombbal történő) csatlakozásokra vonatkozóan

A ROTHENBERGER bevezeti a Facebook-os ajánlógombot. Ennek segítségével Ön kényelmesen tud bizonyos cikkeket ajánlani, és más érdeklődőket erről tájékoztatni. Kattintson rá a gombra; ezután egy új ablakban megjelenik a felhívás, hogy jelentkezzen be a Facebook-ra. Ebben az esetben egy Facebook-süti is felkerül az Ön számítógépére. Ha a Facebook „Like” gombjára kattint, miközben be van jelentkezve Facebook-fiókjába, akkor oldalaink tartalmát összekapcsolhatja Facebook-os profiljával.

Ha nem kattint rá a gombra, vagy ha nincs bejelentkezve a Facebook-ra, akkor számítógépére nem kerül Facebook-süti. Ha Ön Facebook-felhasználó, és be van jelentkezve, és rákattint a gombra, akkor ez az információ továbbításra kerül Facebook-os profiljára. Ekkor más felhasználók láthatják, hogy Ön ezt a cikket ajánlja. Az, hogy pontosan mely felhasználók kapják meg ezt az információt, attól függ, hogy Ön milyen Facebook-os magánszféra-beállításokat hajtott végre.

Ha Ön az ajánló gomb segítségével látogat el egy lapra, akkor az IP-cím továbbításra kerül a Facebook-ra. Adatvédelmi okokból azonban ez anonim, úgyhogy sem a számítógépre, sem annak használójára nem lehet visszakövetkeztetni. Ha nem kívánja, hogy a Facebook az oldalainkon tett látogatását hozzárendelhesse az Ön Facebook-os felhasználói fiókjához, akkor kérjük, jelentkezzen ki Facebook-os fiókjából.

További információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál az alábbi címen: http://m.facebook.com/r.php?refid=8#!/about/privacy/.

E-mail

A weblap arra is lehetőséget nyújt, hogy a látogató e-mailt küldjön a ROTHENBERGER vagy annak munkatársai részére. Az e-mail elküldése a feladó kockázatára történik. Az olyan, jogi természetű közlések – pl. határidők kitűzése, figyelmeztetések, felmondások stb. bejelentése –, amelyeket e-mail útján küldenek el a ROTHENBERGER részére, alapvetően nem érvényesek. Különösképpen a ROTHENBERGER részére a jelen honlapon keresztül küldött e-mailek megválaszolásának késedelme vagy elmaradása nem értelmezhető sem jogérvényes beleegyezésként, sem ilyen elutasításként.

Szavatosság és felelősség

A ROTHENBERGER arra törekszik, hogy a honlapján közzétett információk és adatok pontosak és időszerűek legyenek. Azonban – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – nem tesz ígéretet és nem vállal semminemű szavatosságot a rendelkezésre bocsátott információk és adatok helytállósága, időszerűsége és hiánytalansága tekintetében, különösen ami a bemutatott termékek minőségét, rendelkezésre állását vagy bizonyos célokra való alkalmasságát illeti.

Arra az esetre, ha törvényi előírások alapján kártérítési igény merülne fel a ROTHENBERGER-rel szemben – az igénybejelentésekre vonatkozó egyéb törvényi feltételek csorbítása nélkül –, az alábbi felelősségkizárások és -korlátozások érvényesek:

a)         A ROTHENBERGER felelősséget vállal, amennyiben a terhére róható szándékos magatartásról vagy súlyos gondatlanságról van szó. Egyszerű gondatlanságért a ROTHENBERGER csak akkor felel, ha olyan kötelezettség megszegéséről van szó, amelynek teljesítésében a felhasználó rendszeresen megbízik vagy megbízhat (ún. sarkalatos kötelezettség).

b)         Amennyiben a ROTHENBERGER egyszerű gondatlanságért tartozik felelősséggel, felelőssége azokra a károkra korlátozódik, amelyeket a ROTHENBERGER a szerződés megkötésekor a szerződésszegés lehetséges következményeként előre látott, vagy a forgalmazásban szokásos gondosság alkalmazása mellett előre látnia kellett volna; amennyiben a felhasználó valamely vállalat, ez a korlátozás akkor is érvényes, ha a ROTHENBERGER kötelezettségszegése súlyos gondatlanságon alapul.

c)         A fent említett felelősségkizárások és -korlátozások nem érvényesek a ROTHENBERGER felelősségére, ha az életet kioltó, a testi épséget vagy az egészséget károsító sérülésről, valamint ha olyan károkról van szó, amelyeket a termékfelelősségről szóló törvény értelmében, vagy a minőségi jellemzőkért vállalt garancia alapján kell megtéríteni.

d)        A fent említett felelősségkizárások és -korlátozások ugyanilyen mértékben megilletik a ROTHENBERGER szerveit, törvényes képviselőit, munkatársait és egyéb, teljesítésnél igénybe vett segítőit is. A ROTHENBERGER kiváltképp nem vállal semminemű szavatosságot a jelen honlaphoz való zavartalan és megszakítás nélküli hozzáférésért, az ott kínált funkciók használatáért és a zavartalan és megszakítástól mentes adatátvitelért. Ugyanígy nem garantálja a problémamentes és / vagy megszakítás nélküli adatátvitelt. A felelősség kizárása azokra a károkra is érvényes, amelyek vírusok vagy egyéb ártalmas programok révén vagy más módon keletkeznek a honlapra ellátogató felhasználó számítógépén vagy programjaiban vagy annak adataiban (beleértve az adatvesztést is).

Módosítások

Ezek a használati feltételek az Ön és a ROTHENBERGER közötti összes megállapodást tartalmazzák a jelen honlap használatát illetően.

A ROTHENBERGER fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap tartalmát és a jelen használati feltételeket bármikor módosítsa és / vagy a honlap közlését részben vagy egészen beszüntesse. Ez a ROTHENBERGER-rel szemben semminemű igényre nem teremt alapot. A használati feltételek módosításai a jelen honlapon történő nyilvánosságra hozatallal válnak érvényesekké.

Alkalmazott jog és bírói illetékesség

A ROTHENBERGER honlapját a ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH üzemelteti. A jelen használati feltételek (beleértve minden tekintetben azok értelmezését és érvényességét is), valamint a honlapunk használatából eredő vagy annak kapcsán felmerülő bárminemű nézetkülönbségek és igények kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság jogrendjének hatálya alá tartoznak, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával. Amennyiben a felhasználó valamely vállalat, kizárólagos helyi és nemzetközi illetékességgel a Frankfurt am Main-i Bíróság rendelkezik.

<media 3315 - - "TEXT, Impressum, Impressum.pdf, 43 KB">A ROTHENBERGER-impresszum PDF fájlban letölthető.</media>